Historia

Inte bara vårt hotell, utan också vår familj kan se tillbaka på en lång historia och tradition inom Kiels hotellväsen. … och allt började för över hundra år sedan.

Hur allt började

Heinrich Hamann i en ålder av ca 50 år

Början till hotellets över hundraåriga historia startade år 1902. Hovmästaren Heinrich Hamann grundade då Europäischer Hof på Sophienblatt 38, nära Kiels centralstation. Detta hotell utmärkte sig enligt kejsartidens uppfattning genom förnäm elegans och var lika komfortabelt som stilfullt inrett. Även flertalet gäster, bland dem militärer, privata vetenskapsmän, personer med adliga titlar och köpmän från många delar av världen, understödde hotellets renommé, så att en ytterligare utbyggnad planerades från 1904.

Öppnandet av Hotel Berliner Hof

1906 köpte Hamann granntomten, Sophienblatt 40, tack vare sitt blomstrande företag, och påföljande år ytterligare en, Ringstrasse 6. På grund av svårigheter med Kiels myndigheter framskred planerna långsamt och nybyggnaden av ett hotell på Ringstrasse 6 drog ut på tiden, intill dess att Hotel Berliner Hof slutligen högtidligen kunde invigas den 5 maj 1911.

Det nya hotellet väckte stort gensvar i alla avseenden och presenterades för allmänheten i Kiel som reservationslöst rekommendabelt.

Under oroligheterna efter första världskriget

Den efterföljande tiden fram till början av 30-talet präglades i fråga om utbyggnader av en stagnation genom de kaotiska förhållandena efter första världskriget och de därmed sammanhängande ekonomiska svårigheterna. Från 1935 kunde Hamann slutligen genomföra den absolut nödvändiga moderniseringen av Europäischer Hof liksom också av Berliner Hof.

Generationsskifte och andra världskriget

Europäischer Hof

Europäischer Hof

Sedan ungefär 1940 pekade allt på ett generationsskifte i företaget, Hamann och hans hustru drog sig så småningom tillbaka från de dagliga bestyren och överlät allt flera uppgifter åt dottern Käthe, ett av fem barn. Hamann dog den 2 mars 1942 i en ålder av nästan 70 år och hans hustru följde honom den 18 oktober 1943. Deras dotter Käthe ledde nu företaget helt och hållet och de första åren stod helt i krigets tecken. Den 5 januari 1944 förstördes Berliner Hof i stor utsträckning genom ett bombangrepp. Den 26 april 1945 träffades också Europäischer Hof genom ytterligare bombangrepp.

Återuppbyggnaden

Efter krigets slut gick återuppbyggnaden av de båda hotellen mycket långsamt framåt på grund av finansiella svårigheter och brist på råvaror och först kunde de båda hotellen öppnas endast i begränsad omfattning.
Under de nästkommande åren framskred återuppbyggnaden av de båda husen, 1950 öppnades åter Europäischer Hof i ny gestalt, i oktober 1953 var också nybyggnaden av Berliner Hof avslutad.

Berliner Hof blir huvudbyggnad

Efter Käthes död övertogs verksamheten av hennes syster Marie, som redan sedan ett halvår tillbaka hade stått vid hennes sida. Som en följd av det ekonomiska uppsvinget under 60-talet måste tyvärr Europäischer Hof ges upp 1965, så att Berliner Hof avancerade till familjeföretagets huvudbyggnad och kärnverksamhet och omvandlades enligt den dåvarande trenden till ett Hotel garni, vilket erbjuder gästerna frukost som enda måltid.

Expansion och modernisering

Berliner Hof – Hallen

Berliner Hof – Hallen

I början av 80-talet fick Marie understöd av sin son Peter och man beslöt sig för att expandera och modernisera huset. I juni 1983 kunde granntomten, Ringstrasse 4, köpas till och därmed fanns inget, som förhindrade en vidare utbyggnad. Denna stod färdig i januari 1985 och utvidgade Berliner Hof till 85 renoverade resp. nya rum. I december 1992 investerades på nytt och tomten på Ringstrasse 2 köptes, så att en tredje utbyggnad, som påbörjades 1998 och avslutades 1999, kunde följa. Till följd av denna utveckling uppnådde Hotel Berliner Hof nu sin hittills största kapacitet. Det förfogar nu över fler logimöjligheter, än de båda hotellen Europäischer Hof och Berliner Hof kunde uppvisa tillsammans före 1945: 160 bäddar i 103 rum. Därmed är hotellet det fjärde största i delstatshuvudstaden och Kiels största hotell, som ännu drivs som familjeföretag.

Framme i nuet

Sedan början av 2008 leds nu företaget av Peter Böhm, barnbarnsbarn till firmagrundaren.

Peter Böhm, grundarens barnbarnsbarn

Peter Böhm, grundarens barnbarnsbarn

I december 2008 fick hotellet dessutom utmärkelsen “trestjärnigt Superior-Garni“-hotell, vilket för hotellgästen är kännetecknet på den ständiga utvidgningen av servicekvaliteten.
Vid årsslutet byggdes 15 rum om till den nya kategorin ”Komfort Plus”, så att från och med april 2009 numera 25 av dessa vackra rum kan hyras ut.
Under samma år förlänades hotellet kvalitetsutmärkelsen ”Servicekvalitet Schleswig-Holstein”. Just med denna utmärkelse skall hotellets stora engagemang att alltid erbjuda gästerna ett högt, kvalificerat servicespektrum värdesättas. Till detta hör den ständiga moderniseringen av erbjudanden.
Från slutet av 2009 till februari 2010 moderniserades därför frukostrummet och strålar nu i sin nya glans. Stilen ansluter sig till den klara, ljusa designen i komfort-plusrummen och erbjuder genom uppdelningen flera gäster samtidigt sittmöjligheter och modern elegans.