Panoramarundtur

Företa först en virtuell tur genom vårt hotell.
Ni kan välja mellan olika utrymmen och i anslutning därtill skapa Er ett första intryck före Er ankomst. Här ges också en möjlighet att röra sig fritt från rum till rum.